Regulamin

Informacja o danych osobowych w Agencji Eventowej Party Dream ALUSFERA MONTAŻE Damian Piskorski

wersja dla kontrahentów będących osobami fizycznymi - art. 13 RODO

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonymi w Ogólnym Rozporządzeniu
o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), niniejszym przedstawiamy Państwu informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z zawarciem umowy licencyjnej. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Agencja Eventowa Party Dream ALUSFERA MONTAŻE Damian Piskorski z siedzibą
w Wiśniowej 417, 32-412 Wiśniowa.

Komu Agencja Eventowa Party Dream ALUSFERA MOTAŻE Damian Piskorski będzie udostępniało Pani/Pana dane osobowe?

Agencja Eventowa może udostępnić Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  • pracownikom firmy ( ADRES I DANE DO WYKONANIA ZLECENIA)

  • podwykonawcą (adres i dane do wykonania zlecenia )

Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?

Do czasu wykonania usług/zlecenia.

Czy mam prawo dostępu do swoich danych osobowych? Czy mogę je poprawić lub zaktualizować.

Tak. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych jest możliwy:

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym bądź ustawowym? Czy jestem zobowiązany do podawania danych osobowych i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest zarówno wymogiem ustawowym, jak i umownym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Agencji Eventowej jak również wystawienie faktury VAT.