warsztaty-sukcesu.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

jak inwestować w złoto
Biznes

Krótkoterminowe i długoterminowe inwestycje w złoto

Złoto jest metalem szlachetnym, który od wieków służy jako środek wymiany. Aktualnie żaden z krajów nie operuje złotem jako oficjalnym środkiem płatniczym, ale nadal jej ono zaliczane do bardzo wartościowych aktywów inwestycyjnych. Ma kolosalną zaletę w porównaniu do pieniądza papierowego — nie traci na wartości.

Pytanie: jak inwestować w złoto?

Nie jest to wcale tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Można się na nim oczywiście wzbogacić, ale trzeba nabyć w tym celu odpowiednią wiedzę. Pamiętajmy, że pieniądz papierowy nadal pozostaje podstawowym narzędziem płatniczym we wszystkich krajach z nowoczesną gospodarką. Ma on jednak umowną wartość i można go emitować bez końca.

Różnice w ilości emitowanego pieniądza wpływa jednak na jego wartość, co uwidaczniają nam ostatnie wydarzenia na świecie. Emisja ma wpływ na inflację, a to oznacza niebezpieczeństwo na inwestycji. Na przykład, może się okazać, że oszczędności gromadzone przez dłuższy czas nagle stracą na wartości. Takiego niebezpieczeństwa nie ma w przypadku złota. Trzeba jednak wiedzieć, jak inwestować w złoto, aby uzyskać oczekiwanie zyski.

Wiele osób pamięta, że tradycyjne waluty miały kiedyś pokrycie w złocie i mogły być na nie bezpośrednio wymieniane. Instytucje finansowe od pewnego czasu rezygnują z tej możliwości, bo okazało się to nieopłacalne i niepraktyczne. Pieniądz znajdujący oparcie w złocie był trudny do wykorzystania w czasach kryzysów lub wojen. Kraje nie dysponowały wystarczającym pokryciem w postaci zapasów złota i z tego względu gospodarka okazywała się dużo bardziej uzależniona od instytucji mających swoje korzenie za granicą. Na szczęście współczesny obrót złotem nie jest uporządkowany prawnie i można w nie swobodnie inwestować.

W tym celu trzeba najpierw ustalić, co chcemy osiągnąć?

Jeśli ma to być zabezpieczenie na przyszłość lub na wypadek spadku wartości pieniądze, dobrym rozwiązaniem jest inwestycja w złoto w formie fizycznej. Po prostu kupujemy biżuterię, monety lub inne produkty wykonane ze złota. Trzeba jednak pamiętać, że trzeba mieć większą wiedzę, aby inwestować skutecznie w biżuterię i jej pochodne, dlatego najprościej kupować po prostu sztabki złota.

Jeśli natomiast naszym celem jest pomnożenie majątku, można skorzystać z instrumentów finansowych, których cena jest uzależniona od notowań złota. Zwalnia to z obowiązku przechowywania złota w formie fizycznej, ale z drugiej strony wymaga ponoszenia większych kosztów w postaci podatków od wypracowanych zysków.

Należy również zwrócić uwagę, że zdarzają się okresy, kiedy złoto straci na wartości. Dzieje się tam często w momencie spadającej inflacji, dlatego momenty zmian tego wskaźnika są dobre do rozpoczęcia inwestycji. Doskonałym czasem na uzyskanie zysku ze złota może być też światowy kryzys, kiedy wzrasta niepewność finansowa.